Byastafetten

Solfs anrika byastaff ordnas tisdagen 19.3.2024 med start kl. 19.

Byastafetten är fin tradition som skidats sedan 60-talet och som skidsektion värnar om. Evenemanget skidas med gott humör och glimten i ögat. Vi vill att tröskeln för att delta ska vara låg, ju fler lag på startlinjen desto roligare stafett både för publik och åkare.

Sträckor

Stafetten har 4 sträckor och i lagen ska det ingå minst en dam. Sträckorna skidas i följande ordning:

  1. ca 5 km, klassik teknik
  2. ca 3 km, damsträcka fristil
  3. ca 5 km fristil
  4. ca 5 km fristil

Lag och byagränser:

Munsmo (björnbacksvägen och dammvägen och norrut) lagledare Ida Berg tfn 0414358200

Rimal – Ängarna tfn lagledare Jens Heinonen tfn 0505920680

Mobacken – Långmossen lagledare Tomas Glasberg tfn 0505844056

Söderfjärden (söderfjärdsvägen) Lagledare Jens Perus +358 50 5884866

Tallbacken ( tallbacken och hela himisbackvägen) lagledare Jonas Lindell tfn 0405314143

Tölby – Vikby lagledare Erica Dahlbacka tfn 0503504404

Västersolf (myrvägen till väster om himisbackvägen, västersolfvägen, båskastået och stundars) Stefan Höstman tfn 0505283774

Östersolf (myrvägen till öster om himisbackvägen, barkamo och centrum) lagledare Joakim Träskelin tfn 0505850782

Övriga regler:

Evenemanget är en stafett, vilket betyder att det ska vara olika skidåkare för varje sträcka vilket betyder 4 medlemmar /lag. Man representerar den byadel där man för tillfället bor. Om man tidigare bott i Solf har man representations rätt för den byadel där man senast bott eller där man är uppväxt. För att räknas som medaljlag ( placeringar 1-3 ) måste laget vara ett ”rent” bydelslag och ha fyra deltagare.

För att få ihop så många lag som möjligt och för att alla hugade ska få delta uppmuntrar vi också att plocka ihop mixade lag eller att en lagmedlem skidar fler sträckor. Om man har ett mixat lag så ska man lägga till mix i lagnamnet redan vid anmälningen så det inte uppstår oklarheter. 

Skidsektionen hälsar varmt välkommen på byastafetten!

Resultat, klicka på årtalet

2024