Medlemsavgift

Medlemsavgiften för säsongen 2023-2024 är för juniorer under 10 år 25 € och över 10 år samt seniorer 30 €.

Kom ihåg att också betala medlemsavgiften på 8€ till Solf Idrottsklubb!

För medlemsavgiften får man delta i ledda träningar och övrig verksamhet, får startavgifter betalda av sektionen, kraftigt reducerat pris på skidläger, klubbpris på kläder och intressepriser vid säsongens slut. Som medlem betalar du heller ingen spåravgift.

Medlemsavgiften betalas senast 15.1.2024 till konto FI85 4958 0010 1274 58 eller Mobile pay nr. 80271

Uppge namnen på medlemmarna i meddelanderutan!

För att delta i verksamheten krävs också att man betalar medlemsavgiften på 8€ till Solf Idrottsförening r.f, info ang. den utkommer normalt på våren.