Medlemsavgift

Medlemsavgiften för säsongen 2021-2022 är för juniorer födda 2010 och senare 25 € och födda 2009 och tidigare samt seniorer 30 €.

För medlemsavgiften får man delta i ledda träningar och övrig verksamhet, får startavgifter betalda av sektionen, kraftigt reducerat pris på skidläger, klubbpris på kläder och intressepriser vid säsongens slut. Som medlem betalar du heller ingen spåravgift.

Medlemsavgiften betalas senast 28.2.2022 till konto: FI85 4958 0010 1274 58

Uppge namnen på medlemmarna i meddelanderutan!

För att delta i verksamheten krävs också att man betalar medlemsavgiften på 8€ till Solf Idrottsförening r.f, info ang. den utkommer normalt på våren.